Avtorska zaščita

Vse vsebine, ki so objavljene na straneh Planeta Tuš so last podjetja Engrotuš d.o. o. in njegovih pogodbenih partnerjev.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje in javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.